O MSDN

Co to jest ?

MSDN Academic Alliance to program firmy Microsoft mający na celu udostępnienie za darmo niemal całej gamy oprgoramowania dla studentów, przede wszystkim kierunków informatycznych. Od 12 marca 2010 r. dostęp do MSDN AA uzyskał również Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kto może przystąpić ?

Do MSDN AA na WZiEU przystąpić mogą wyłącznie:
pracownicy naukowo-dydaktyczni
studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia

Uwaga ! Słuchacze studiów podyplomowych nie posiadają statusu studenta, więc nie mogą przystąpić do programu.

Jak przystąpić ?

Proszę przejść do sekcji Przystąp.

Gdzie i kiedy można używać pozyskane oprogramowanie ?

Pozyskane oprogramowanie można używać na zajęciach, w salach komputerowych lub na swoim komputerze osobistym. Z programu MSDN AA na WZiEU można korzystać przez cały okres studiów. Po ich zakończeniu nie traci się prawa do korzystania z oprogramowania, ale nie można już pozyskiwać nowego.

Korzyści z MSDN AA

Podstawowe korzyści programu MSDN AA na WZiEU to:
dostęp do niemal całości oferty firmy Microsoft (systemy operacyjne, serwery, narzędzia do wytwarzania aplikacji, programy biurowe),
gwarancja legalności oprogramowania i darmowe uaktualnienia,
dostęp do pomocy technicznej Microsoft,
dostęp do wersji testowych produktów,
możliwość instalacji programów na komputerze domowym.