Przystąp


Aby przystąpić do MSDN AA na WZiEU należy najpierw pobrać i wydrukować oświadczenie. Znajduje się ono tutaj (kliknij na link prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Zapisz jako).

Instrukcja wypełniania oświadczenia:

W polu Student signature składamy swój własnoręczny podpis. Ponadto podajemy imię, nazwisko, adres e-mail, aktualną datę oraz kierunek i rok studiów (ewentualnie specjalność).

Należy zwrócić szczególną uwagę na wyraźne napisanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Administrator programu nie odpowiada za wszelkie wynikłe z tego powodu problemy (np. z logowaniem do systemu ELMS).

Uwaga ! Przesyłanie skanów oświadczenia drogą mailową jest niedopuszczalne ! Zeskanowany podpis nie jest ważny !

Wypełnione oświadczenie wraz z zaświadczeniem o studiowaniu na WZiEU należy złożyć w pok. 140 u administratora programu MSDN AA na WZiEU.

Dokumenty poświadczające studiowanie na WZiEU:
- zaświadczenie z dziekanatu,
- kserokopia strony indeksu z wpisem na aktualny semestr + strony z danymi osobowymi studenta,
- kserokopia ważnej legitymacji studenckiej,
- wszelkie inne dokumenty na podstawie których można stwierdzić fakt studiowania na WZiEU.

Założenie konta w systemie ELMS trwa maksymalnie ok. 1 tygodnia. Jeśli w tym czasie nie dotrze wiadomość e-mail z loginem i hasłem do systemu, proszę o kontakt z administratorem programu.

Osoby, które nie są upoważnione do korzystania z MSDN AA, a złożyły dokumenty nie otrzymają stosownego powiadomienia. W razie wątpliwości prosi się o kontakt z administratorem.

Dokumenty niekompletne (np. samo oświadczenie) lu źle wypełnione nie są przechowywane. Są na bieżąco niszczone.

Wszystkie konta w systemie ELMS tracą zawsze ważność z dniem 30 września. Po tym dniu należy powtórzyć procedurę przystępowania do programu.